JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PER NOVEMBER 2016

 

NO. NAMA DOSEN PROGRAM STUDI JABATAN AKADEMIK TMT 2017 2018 2019 2020
1 Drs. Anjisman, M.Pd PENDIDIKAN BIOLOGI AA v
2 Dr. Lina Listiana, M.Kes LK Agustus 2004 v
3 Dra. Peni Suharti, M. Kes L Maret 2001
4 Ir. Ruspeni Daesusi, M.Kes L Maret 2001 v
5 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes LK November 2007 v
6 Dra. Yuni Gayatri, M.Pd LK
7 Dra. Chusnal Ainy, M.Pd. PENDIDIKAN MATEMATIKA LK September 2003
8 Febriana Kristanti, S.Si., M.Si AA  April 2013 v
9 Dr. Iis Holisin, M.Pd LK Agustus 2004 v
10 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd TP v
11 Wahyuni Suryaningtyas, S.Si., M.Si AA Oktober 2010
12 Endang Suprapti, S. Pd., M.Pd TP v
13 Himmatul Mursyidah, S.Si., M.Si TP v
14 Ari Setyorini, SS.,MA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AA Desember 2013 v
15 Dr. Dwijani Ratnadewi, M.Pd L Oktober 2010 v
16 Linda Mayasari, S.Pd., M. Pd. AA Oktober 2014 v
17 Radius Setiyawan, S.Pd., M.A TP v
18 Sulton Dedi Wijaya, S.Pd AA April 2012
19 Waode Hamsia,S.Pd., M.Pd AA 2014 v
20 Drs. Wijayadi, M.Pd AA Januari 2009 v
21 Gusti Nur Hafifah, S.Pd.,M.Pd AA Juli 2015 v
22 Armeria Wijaya, S.S., M. Pd TP v
23 Pramudana Ihsan, S.Hum., M.Pd TP v
24 Sofi Yunianti, S.S., M.Pd TP v
25 R. Panji Hermoyo, S.Sos., M.Pd PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TP v
26 Drs. Yarno, M.Pd L Oktober 2007 v
27 Pheni Cahya Kartika, S.Pd, M.Pd TP v
28 Ngatma’in, S.Pd., M. Pd TP v
29 Aristiana Prihatining Rahayu, S.Sos, M.Med.Kom TP v
30 TP
31 Drs. M. Arifin, M.A LK
32 Insani Wahyu Mubarok, S.Pd., M.Pd TP v
33 Vega Hesmatantya, S.Pd., M.Pd TP v
34 Idhoofiyatul Fatin, M.Pd TP v
35 Dian Karina Rachmawati, S.Pd., M.Hum TP v
36 Suher, S.Pd., M.Pd TP v
37 Aris Setiawan, S.Sn.,M.Pd PENDIDIKAN PG PAUD TP v
38 Dra. Badruli Martati, SH, MA, M.Pd L
39 Drs. Wahono, Msi TP Juli 2015 v
40 Endah Hendarwati, S.E.,M.Pd TP Juli 2015 v
41 Ratno Abidin, S.Pd., M.Pd TP v
42 Wardah Suweleh, S.Pd., M.Pd TP v
43 Meirza Nanda Faradita, M.Pd PENDIDIKAN PGSD TP v
44 Fitroh Setyo Putro Pribowo, S.Pd., M.Pd TP v
45 Fajar Setiawan, S.Pd., M.Pd TP v
46 Deni Adi Putra, M.Pd TP v
47 Lilik Binti Mirnawati, S.Pd.I., M.Pd TP v
48 Kunti Dian Ayu Afiani, S.Si., S.Pd., M.Pd TP v
49 Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si MANAJEMEN LK Maret 2001 v
50 Dr. Sentot Imam Wahjono, M.Si LK Desember 2007 v
51 Dr. Siti Maro’ah, M.Pd LK Desember 2007 v
52 Dra. Siti Salbiyah, M.Kes. LK Oktober 2003
53 Ezif M. Fahmi Wasian, M.Ak. LK
54 Anita Roosmawarni, SE., M.S.E TP v
55 Rina Maretasari, S.M., M.SM TP v
56 Budi Wahyu Mahardhika, S.E., S.T., M.M TP v
57 Dr. Drs. Ec. H.M. Anang Firmansyah, M.M L April 2012 v
58 Andy Wardhana, S. H., M. Si AKUNTANSI L Nopember 2005 v
59 Dr. Anna Marina, Ak., M.Si LK Oktober 2004 v
60 Ma’ruf Sya’ban, ST,SE,M.Ak AA Mei 2008 v
61 Drs. Misrin Hariadi, M.Ak L Januari 2001 v
62 Drs. Sjamsul Hidayat, M.Ak L Oktober 2014 v
63 Rieska Maharani, SE.,MM TP v
64 Gita Desipradani., S.Pd., MM TP v
65 Fitri Nuraini, S.E., M.Ak TP v
66 Zeni Rusmawati,  S.Pd., M.Pd TP v
67 Andrianto, S.E., M.Ak TP v
68 Triuli Novianti, S.T., M. T TEKNIK KOMPUTER AA v
69 Winarno, ST., M.T TP v
70 Erie Kresna Andana, S.Kom., MT TP v
71 Tining Haryanti, S.Kom., M.M TP v
72 Betty Ariani, ST,MT TEKNIK PERKAPALAN AA Oktober 2014 v
73 Dedy Wahyudi, S.T., M.T TP v
74 Edi Rianto, S.T., M.T TP v
75 Irwan Syahrir, S.Si., M.Si AA Desember 2013 v
76 Dian Prasetyawati, ST., MT TP v
77 Indah Kurniawati,MT TEKNIK ELEKTRO AA Mei 2007
78 Dwi Songgo Panggayudi, ST., MM TP v
79 Anang Widiantoro, S.T., M.T TP
80 Marwan Rosadi, ST., MT AA Juni 2010
81 Eddo Mahardika, S.ST., M.MT TP v
82 Evi Nurhayani, S.ST., M.T TP v
83 Hadi Kusnanto, ST TEKNIK MESIN TP v
84 Solikin, ST., MT TP v
85 Moh. Arif Batutah, ST., MT TP v
86 Rizki Wibawaningrum, ST., MT TP v
87 Ponidi, ST., MT TP Proses v
88 Ahmad Hanif Firdaus, S.T., M.T., M.Sc TP v
89 Ir. Gunawan, MT TEKNIK ARSITEKTUR AA April 2008 v
90 Rofi’I, ST, MT AA Oktober 2014 v
91 Ir. Umul Latiefa AA Mei 2008 v
92 Ir.Vippy Darmawan, M.Ars AA Januari 2001 v
93 Zuraida, ST., MT AA Juni 2008 v
94 Fibria Conytin Nugrahini, , ST, MT TP v
95 Isnaniati, MT TEKNIK SIPIL L April 2014 v
96 Anna Rosytha, ST., MT TP Oktober 2008 v
97 Ir. Bambang Kiswono, MT TP v
98 Riduwan, ST TP
99 Ir. Zaenal Abidin, MT L
100 Arifien Nursandah, S.T., M.T TP v
101 Miftachul Huda, S.Pd., M.T TP v
102 Dr. A. Azis Alimul Hidayat, M.Kes ILMU KEPERAWATAN L Juni 2009 v
103 Anis Rosyiatul Husna, S.Kep., Ns., M.Kes AA April 2008 v
104 Aries Chandra A, S. Kep, M.Kep. TP v
105 Fatin Lailatul Badriyah, S.Kep., M.Kep TP v
106 Gita Marini, S.Kep., Ns., M.Kes AA Maret 2009 v
107 Mundakir S.Kep,.Ns.,M.Kes L Juni 2009
108 Nugroho Ari Wibowo, S. Kep., M.Kep TP v
109 Ratna Agustin, S.Kep, Ns., M.Kep TP v
110 Retno Sumara, S.Kep., Ns., M.Kep TP v
111 Yuanita wulandari, S.Kep., Ns., M.S AA Desember 2010 v
112 Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep TP v
113 Fathiya Luthfil Yumni, S.Kep., Ns., M.Kep TP v
114 Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep TP v
115 Ida Agustiningsih, S.Kep., Ns., M.Kep v
116 Eni Sumarliyah, S.Kep., Ns., M.Kes KEPERAWATAN AA April 2008 v
117 Musrifatul Uliyah, A. Per. Pen., M.Kes L Februari 2011 v
118 Dr. Nur Mukaromah, S.KM., M.Kes L Juli 2015 v
119 Pipit  Festi W, S.KM., M.Kes L Desember 2008
120 Siti Aisyah, S.Kep., Ns., M.Kes TP v
121 Suyatno Hadi S, S.Kep., Ns., M.Ked. Trop AA April 2008 v
122 Ira Rahmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., S.Kep. An TP v
123 Reliani, S.Kep., Ns., M.Kes PROFESI NERS AA v
124 Siswanto Agung Wijaya,S.Kep.Ns TP
125 Asri, S.Kep.Ns TP v
126 Aryunani, SST., M.Kes KEBIDANAN AA Januari 2012 v
127 Asta Adiyani, SST., M.Kes AA “Januari 2015 v
128 Supatmi, S.Kep., Ns., M.Kes AA  April 2008 v
129 Rachmawati Ika Sukarsih, S.ST., M.Kes AA Januari 2015 v
130 Umi Ma’rifah, S.ST., M.Kes AA Juni 2008 v
131 Nova Elok M, S.ST TP
132 Nur Hidayatul A, S.ST TP
133 Syuhotut T, S.ST TP
134 Fulatul Anifah, Amd.Keb., S.ST TP
135 Siska Ditaningtias, S.ST., M.Kes TP v
136 Diah Ariana, ST., M.Kes ANALIS KESEHATAN AA Mei 2008 v
137 Siti Mardiyah, S.Si., M.Kes AA Juni 2008 v
138 Ir. Nastiti Kartikorini, ST., M.Kes AA Mei 2008 v
139 Baterun Kunsah, ST., M.Si TP Proses
Rahma Widyastuti, S.Si., M.Kes AA Agustus 2016 v
140 Ellies Tunjung Sari M, S.ST TP
Fitrotin Azizah, S.ST
141 Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes PSIKOLOGI AA Desember 2013 v
142 Dewi Ilma Antawati, S.Psi., M.Psi. Psikolog AA Januari 2008 v
143 Hetty Murdiyani, S.Psi., M.Kes AA April 2014 v
144 Dra. Siti Atiyyatul Fahiroh, M.Si LK
145 Dra. Wiwik Juwarini Prihastiwi., M.Si LK Juni 2007
146 Fety Khosianah, S.Psi., M.Psi. Psikolog TP v
147 Dr. Asri Wijayanti, SH., MH ILMU HUKUM LK April 2007 v
148 Ahmad Labib, SHI., MH AA Desember 2013 v
149 M. Hari Wahyudi, SH, MH AA Feb-12 v
150 Muridah Isnawati, SH., MH. AA v
151 Nur Azizah Hidayat, SH., M.H TP v
152 Rizania Kharismasari, SH., MH AA v
153 Sudarto, SH., M.H AA Maret 2008 v
154 Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio AA
155 Abdul Fatah, S.H., M.H TP v
156 Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TP v
157 Rusman, S.Ag., M.Pd. I AA v
158 Mukhammad Bakhruddin, M.Pd.I TP v
159 Abdul Mujib, S.H.I., M.M TP v
160 Shokhibul Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I TP v
161 M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I TP v
162 Moch.Charis Hidayat, S.Pd.I., M.Pd.I TP v
163 Abdul Wahab, M.E.I AHWAL ASY SYAKSYIYAH (SYARI’AH) AA
164 Isa Anshori, M.Ag L
165 Drs. Mulyono Najamuddin, M.Pd.I L
166 Gandhung Fajar Panjalu, S.H.I., M.H.I TP v
167 Abd Haris, S.H.I., M.Pd.I TP v
168 Tho’at Stiawan, S.H.I., M.H.I TP
169 Mohammad Ikhwanuddin, S.HI., M.HI TP v
170 Saiful Ibnu Hamzah, S.Ag., M.A TP
171 M. Wahid Nur T. L, S. Th. I, M. Pd. I PERBANDINGAN AGAMA AA Januari 2013 v
172 Mukayat Al Amin,  S.Sos., M.Sosio TP v
173 Sholihul Huda, M.Fil.I TP
174 Hamri Al-Jauhari, M.Pd.I AA
175 Muhammad Maulana Mas’udi, Lc., M.Pd.I AA v
176 Mahmud Muhsinin, S.S., M.S.I TP v
177 Rahmad Yulianto, S.Th.I., M.Fil TP v
178 M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I PERBANKAN TP v
179 Rukhul Amin, S.H.I., M.S.I TP v
180 Tiara Anindya Virana, S.EI., M.SEI TP v
181 Rifa’atul Maftuhah, S.Pd., M.Pd TP v
182 Arin Setiyowati, S.H.I., M.A TP v
183 Haqiqi Rafsanjani, S.I.Kom., M.SEI TP v
184 Drs. Ali Nuke Affandy, SE., M.Si S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA LK Juli 2007
185 Dra. Mas’ulah, MA L Oktober 2010
186 Dr. Ridlwan, M.Pd LK Oktober 2004 v
187 Dr. Sujinah, M.Pd LK Oktober 2004 v
188 Dr. Mahsun, M.Ag S-2 PENDIDIKAN ISLAM LK Desember 2007 v
189 Dian Berkah, SHI, M. H. I S-2 HUKUM EKONOMI SYARI’AH L Februari 2014
190 Drs. Isma Swadjaja, M.M., CFP TP
191 dr. Musa Guffron MMR KEDOKTERAN TP v
192 dr. Nova Primadina Sp.BP-RE TP v
193 dr. Muhammad Anas, Sp.OG TP v
194 dr. Sepfrita Katerine Aftabuddin TP v
195 dr. Eko Nur Sucahyo Sp.OG TP v
196 dr. Tjatur Prijambodo. M.Kes TP v
197 dr. Sholihul Absor, M.Kes TP v
198 dr. Ninuk Dwi Ariningtyas. Sp. OG TP v
199 dr. Edim Hartati. Sp. A. M.Kes TP
200 dr. Detti Nur Irawati. Sp.PD TP
201 dr. H. Mohammad Subkhan Sp.P TP
202 dr. H. Syaiful Rochman Sp. An. TP
203 dr. Mohammad Perdana Airlangga. Sp. JP TP
204 dr. Sri Widyaningsih Sp.PK TP
205 dr. Enik Srihartati, Sp.KK. TP v
206 dr. Kartika Prahasanti TP v
207 dr. Nurma Yuliyanasari, M.Si. TP v
208 dr. Zanuar Abidin, M.Si. TP v
209 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si. TP v
210 dr. Mohammad Ghozali TP
211 dr. Adhitya Novitasari TP
212 dr. Nenny Triastuti TP v
213 dr. Sarah Yunara. TP
214 dr. Laily Irfana, Sp.S. TP v
215 Dr. dr. Sukadiono, MM L Mei 2011
216 dr. Yohni Wahyu Finansah. TP
217 dr. M. Yusuf Wibisono, Sp.P (K), FCCP TP
218 dr. Agus Al Ghozi, Sp. F, S.H TP

 

Leave a Comment